Tangram set peces

Tangram set peces

2,07 €

Unidades

Aquest tangram és la descomposició d’un quadrat en set peces, dos triangles grans, un triangle mitjà, dos triangles petits, un quadrat i un romboide. La manipulació d’aquestes peces i l’estudi de les seves relacions afavoreixen la imaginació, la creativitat, el desenvolupament del sentit espacial i la percepció visual.

Recomanat per a 3r cicle de Primària.

CONTINGUTS QUE ES PODEN TREBALLAR

MESURA

  • Descobriment i ús de relacions mètriques entre peces diferents.
  • Relacions de superfície entre polígons.
  • Superfícies equivalents.

ESPAI I FORMA

  • Composició i descomposició lliure de figures.
  • Realització de girs i desplaçaments de figures mitjançant la manipulació de peces del tangram.
  • Reconeixement de formes geomètriques.
  • Estudi de les característiques de les formes geomètriques.
  • Desenvolupament de la percepció visual mitjançant la reproducció de figures.
  • Composició de diferents polígons.

Els productes que es poden adquirir han de ser utilizats com a material d’aula i sempre sota la supervisió estricta d’una persona adulta, ja que no tenen consideració de joguina. El centre aducatiu que rep el VAL exonera Editorial Barcanova de qualsevol responsabilitat derivada del mal ús o d’algun efecte derivat de la utilizació inapropiada d’aquests materials per part de l’alumnat.