Daus

5,07 €

Unidades

Col·lecció de dotze daus en forma de cub amb punts de l’1 al 6 i dotze daus blancs.

Els daus amb punts es poden fer servir en el comptatge, per representar les operacions bàsiques (sumes, restes, multiplicacions i divisions), en el raonament espacial, en experiments aleatoris per al càlcul de probabilitats i en innombrables jocs de taula.

Els daus en blanc es poden marcar amb punts o amb nombres que vagin més enllà del 6 (nombres parells, imparells, desenes...), per treballar els mateixos aspectes que els altres daus. Es poden usar en geometria, dibuixant-hi figures en les seves sis cares; també per treballar el vocabulari, marcant-hi lletres, o per estimular la imaginació, dibuixant-hi personatges o accions i inventant històries amb nombres o contes.

Recomanat per a 1r, 2n i 3rcicle de Primària.

CONTINGUTS QUE ES PODEN TREBALLAR

NUMERACIÓ I CÀLCUL

  • Representació de nombres naturals i nombres decimals.
  • Operacions amb nombres naturals i nombres decimals.
  • Experiments aleatoris.
  • Comparació de quantitats.
  • Utilització de la descomposició per facilitar els càlculs reflexius.
  • Creació d’històries amb nombres.

ESPAI

  • Raonament espaciaL.

Els productes que es poden adquirir han de ser utilitzats com a material d’aula i sempre sota la supervisió estricta d’una persona adulta, ja que no tenen consideració de joguina. El centre educatiu que rep el VAL exonera Editorial Barcanova de qualsevol responsabilitat derivada del mal ús o sobre algun efecte derivat per la utilització inapropiada d’aquests materials per part de l’alumnat.