Cintes mètriques

5,07 €

Unidades

La cinta mètrica és una cinta de plàstic graduada en 100 cm.

Hauria de ser el primer instrument de mesura amb unitats convencionals que fessin servir els alumnes, ja que la mesura de la longitud és la menys abstracta de totes.

És flexible i es pot cargolar, cosa que facilita la mesura de línies corbes o que formen un cert angle.

Recomanada per a 1r i 2n cicle de Primària.

CONTINGUTS QUE ES PODEN TREBALLAR

MESURA

  • Mesures de longitud amb unitats convencionals.
  • Pràctica de mesura de dimensions d’objectes semblants i de mesura de distàncies.
  • Precisió en la mesura.
  • Mesures de distàncies.
  • Prediccions de mesures i comprovacions de les prediccions fetes.

Els productes que es poden adquirir han de ser utilizats com a material d’aula i sempre sota la supervisió estricta d’una persona adulta, ja que no tenen consideració de joguina. El centre aducatiu que rep el VAL exonera Editorial Barcanova de qualsevol responsabilitat derivada del mal ús o d’algun efecte derivat de la utilizació inapropiada d’aquests materials per part de l’alumnat.