Geoplans

15,20 

El geoplà és un recurs didàctic polivalent i dinàmic, ja que facilita la representació de nombroses situacions i possibilita el moviment i la transformació de les figures representades. Les accions amb el geoplà són ràpides i els errors es poden rectificar fàcilment, amb la qual cosa es desenvolupa la reversibilitat del pensament. Permet observar molts exemples d’una mateixa figura des de diferents angles i orientacions. La utilització d’aquest recurs afavoreix la lateralitat, l’orientació espacial i la coordinació oculomanual, fomenta la creativitat i estimula la investigació.

Per a Cicle Superior, disposem de dos models de geoplans: l’ortoèdric i el circular.

Aquest material es pot fer servir al llarg de tota l’escolaritat; per això és indispensable en qualsevol aula.

Hi ha geoplans de plàstic, amb gomes elàstiques per poder dibuixar i representar figures. Es poden utilitzar gomes de diferents colors i mides, que ajuden a destacar les diferents parts de les figures. Per estudiar i representar les característiques dels polígons, s’aconsella fer servir una sola goma i estirar-la per adaptar-la a la forma del polígon. Per complementar el treball manipulatiu, es poden utilitzar diferents versions virtuals d’aquest material i representar gràficament algunes de les figures creades en un full de trama puntejada, en la qual es poden recollir els resultats de possibles investigacions.

Hi ha de diferents tipus de geoplans:

  • Geoplans de malla quadrada. Els piuets determinen una trama amb quadrats de la mateixa mida. Els geoplans de malla quadrada de 5 × 5 piuets són els més adequats per treballar a Primer cicle.
  • Geoplans isomètrics. Els piuets determinen una trama de triangles equilàters de la mateixa mida.
  • Geoplans circulars. Els piuets estan disposats a la mateixa distància sobre una o més circumferències concèntriques.

Recomanat per a 1r, 2n i 3r cicle de Primària.

CONTINGUTS QUE ES PODEN TREBALLAR

ESPAI I FORMA

  • Construcció de figures de manera lliure.
  • Representació de diferents tipus de línies.
  • Reproducció de figures a partir de models.
  • Construcció de figures amb condicions.
  • Estudi i anàlisi de les característiques de les figures.
  • Simetria de figures.

Els productes que es poden adquirir són per a ser utilitzats com a material d’aula i sempre sota la supervisió estricta d’una persona adulta, ja que no tenen consideració de joguina. El centre educatiu que rep el VAL exonera a Editorial Barcanova i El Gurú del Papel, SLU., de qualsevol responsabilitat derivada del mal ús o sobre algun efecte derivat per la utilització inapropiada d’aquests materials per part de l’alumnat.

Disponibilitat: 1342 en estoc

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt
Skip to content