Fitxes

9,98 

A Primer Cicle les fitxes de colors permeten donar support físic, mitjançant la manipulació, a qüestions referents al block de numeració i càlcul: ajuden a entender els names i la way com està organitzat el nostre sistema de numeració, fomenten la percepció de les propietats dels nombres i ajuden a fer-se’n una imatge mental. També contribueixen a donar significat a algunes operacions, com la representació rectangular, per introduir la idea de multiplicació com un grup d’iguals repetit.

Per treballar els primers conceptes de numeració, pot anar bé fer servir graelles per facil la distribution of les fitxes. Aquestes graelles permeten reconèixer, de manera ràpida, les quantitats representades, ja que utilitzen el mateix agrupament de cinc que les mans i, gràcies als colors, comencen a preparar la representación espacial de les constel·lacions i les configuracions de dits en la recta numèrica. La disposición correcta de los peces en las graelles permite reforzar las nociones de diseño y descomposición de un nombre en 10 + n. També serveixen per treballar els complementis de 10, molt utils per descobrir estratègies de càlculs additius.

 • Graella de 10 en una fila
 • Graella de 10 en archivos de cuotas

A Segon Cicle les fitxes de diferents colors contribuirán, sobre todo, a donar significat a la multiplicació com a grup d’iguals repetit, i també a la divisió per fer repartiments i grups iguals. Ens ajudaran a construir les taules. Així mateix permetran treballar les propietats de les operacions, sobretot les de la multiplicació: propietats commutativa i distributiva.

A más, ens permetran proposar activitats de seriacions en les quals els alumnes hagin de descobrir el patró. A més a més, les podem asociar als resultats de les taules, de manera que els alumnes puguin veure com creixen los nombres quan anem fent grups d’iguals repetits.

Recomanat per a 1r i 2n cicle de Primària.

CONTINGUTS QUE ES PODEN TREBALLAR

MUMERACIÓN Y CÁLCULO

 • Escritura y representación de nombres.
 • Visualización e identificación de nombres.
 • Noció i percepció de la quantitat. Associació amb el cardenal.
 • Treball dels nombres que sumen 10.
 • Noció de doble.
 • Significat de la multiplicació com a grup d’iguals repetit.
 • Ús de diferents models per comparar i ordenar els nombres.
 • Significat de la multiplicació com a grup d’iguals repetit.
 • Significat de la divisió com a repartiment.
 • Determinació del nombre de grups d’iguals en una divisió.
 • Comprensió de les propietats de la multiplicació: commutativa i distributiva.

RAONAMENT I PROVA

 • Disseny i investigació de patrons.
 • Comprensió i anàlisi de patrons, cerca de regularitats.

Els productes que es poden adquirir són per a ser utilitzats com a material d’aula i sempre sota la supervisió estricta d’una persona adulta, ja que no tenen consideració de joguina. El centre educatiu que rep el VAL exonera a Editorial Barcanova i El Gurú del Papel, SLU., de qualsevol responsabilitat derivada del mal ús o sobre algun efecte derivat per la utilització inapropiada d’aquests materials per part de l’alumnat.

Disponibilitat: 976 en estoc

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt
Skip to content